ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η εταιρεία «Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία από το 2005 στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων των Επιχειρήσεων. Συστήθηκε από έμπειρα στελέχη, τα οποία προήλθαν από μακρόχρονη παρουσία στον επιχειρηματικό στίβο. Οι ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.

Η Εταιρεία INVEST E.E. δραστηριοποιείται στην παροχή όλου του φάσματος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των επιχειρήσεων. Τα αναπτυξιακά προγράμματα περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης, επέκτασης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να λάβουν κρατική ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση.

Invest

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Εταιρεία μας ακολουθεί ένα τετραμερές μοτίβο για την διαμόρφωση και την υποβολή του φάκελού σας για το νέο ΕΣΠΑ.
Quick Facts
0
Συμβουλευτική Συνάντηση
Παροχή πρώτης συμβουλευτικής συνάντησης χωρίς χρέωση.
0
Ολιστική Προσέγγιση
Ολιστική προσέγγιση του αιτήματός σας μέσω αποκωδικοποίησης των αναγκών σας.
0
Εξατομικευμένη Λύση
Σχεδιασμός ολιστικής εξατομικευμένης λύσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.
0
Παρακολούθηση Συμβουλευτική
Παρακολούθηση, συμβουλευτική και προέλεγχος συμμόρφωσης με τις διαδικασίες κατά την υλοποίηση της επένδυσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η εταιρεία «Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η INVEST αναλαμβάνει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων όλων των επιχειρηματικών κλάδων. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει την απαραίτητη συμβουλευτική στήριξη που απαιτούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, σε τομείς όπως η εύρεση χρηματοδοτικών λύσεων, η κοστολόγηση, η μείωση επιχειρησιακού κόστους, το auditing, οι κλαδικές έρευνες και οι έρευνες αγοράς, το ενεργειακό management, ο επανασχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών και εν γένει όλο το φάσμα του business planning.

Σημειώνεται ότι η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών της INVEST, πιστοποιείται από την ένταξή της στα Μητρώα Συμβούλων των επίσημων φορέων της ελληνικής επιχειρηματικότητας, από την Πιστοποίηση κατά ISO από την TUV HELLAS και ιδιαιτέρως από το ευρύ και ογκώδες πελατολόγιο της, που διευρύνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Διάγνωση, Ανάλυση και Αναδιοργάνωση

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμα μας είναι, με αργά και σταθερά βήματα να εξελισσόμαστε συνεχώς όπως μας οδηγούν οι φιλοδοξίες μας.

Οι εποχές επιβάλλουν συνεχής ενημέρωση πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες και αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούνται.

Να προσφέρουμε με τίμιο τρόπο τις υπηρεσίες μας. Για το λόγο αυτό θέλουμε και επιθυμούμε να προσεγγίζουμε το κάθε ενδιαφερόμενο συνεργάτη με απόλυτη ειλικρίνεια και επαγγελματισμό.

Ο πελάτης για μας είναι συνεργάτης.

Μαζί σας δημιουργούμε !!! Μαζί σας εξελισσόμαστε !!!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διεύθυνσή: Ομονοίας 70 και Παύλου Μελά 20, 65302, Kαβάλα
Tηλ.: 2510 620329
Φαξ.: 2510 620374
Email: info@invest.com.gr


';