Η ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε. ειδικεύεται στην αντιπροσώπευση και εμπορία αιθυλικής αλκοόλης διαφορετικών τύπων, ανάλογα με την χρήση της, για τον χώρο των τροφίμων-ποτών και της βιομηχανίας. Η εταιρία δραστηριοποιείτε από το 1969 ως ποτοποιία και από το 2015 στον τομέα της εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (οινοπνεύματος).

Η Εταιρεία μας εργάζεται σκληρά για την τήρηση των βασικών αξίων μας που είναι η συνέπεια και ασυμβίβαστα υψηλά πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε. δεσμεύεται στην ανάπτυξη, στην διατήρηση και στην συνεχή βελτίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης, που προσφέρει στους πελάτες της ασφαλή προϊόντα σταθερής ποιότητας διατηρώντας συνεχώς την υψηλής ποιότητα αιθυλικής αλκοόλης.


';