Καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της αγοράς, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και η συνεχής βελτίωση αυτού αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για έναν οργανισμό, ώστε να επιβιώσει στο σημερινό ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η «INVEST» προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέσω των οποίων αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των πελατών της.

Μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων, οι οποίες θα μετουσιωθούν σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη.

Ο στρατηγικός – επιχειρησιακός σχεδιασμός συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία λήψης αποφάσεων για την εκάστοτε επιχείρηση και ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου, απόλυτα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τους πόρους που διαθέτει η κάθε επιχείρηση, μέσω του οποίου θα καθοριστεί η μελλοντική στρατηγική – κατεύθυνση της επιχείρησης, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία το όραμά της.

Καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της αγοράς, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και η συνεχής βελτίωση αυτού αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για έναν οργανισμό, ώστε να επιβιώσει στο σημερινό ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον

Η «INVEST» διαθέτει έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και στόχους του κάθε οργανισμού και με απώτερο στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος:.

•  Κοστολόγηση προϊόντων και εμπορευμάτων
•  Χάραξη τιμολογιακής στρατηγικής
•  Εκπόνηση marketing plan
•  Στοιχειοθέτηση και ανάλυση της αγοράς – Έρευνα αγοράς
•  Χάραξη στρατηγικής πωλήσεων
• Στρατηγική επαναχάραξης οικονομικών επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων
•  Ανάλυση επέκτασης προϊόντων και περιοχών
•  Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση – Ανάλυση και βελτιστοποίηση οικονομικών στοιχείων


';