Η εταιρεία Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με την διακριτική εμπορική επωνυμία LYDIA STONE, ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007. Ο βασικός μέτοχος, κος Παύλος Γιαννακόπουλος, με παρουσία στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου από το 1987, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του και να προχωρήσει στην ίδρυση εταιρείας και εργοστασίου για την παροχή υπηρεσιών κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου.


';