Η εταιρία Λιβέρης Αφεντούλης & ΣΙΑ Ο.Ε. ιδρύθηκε από τον κ. Λιβέρη Αφεντούλη πριν από 35 χρόνια, με αποκλειστικό αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία των αλιευμάτων τα οποία αλιεύει με ιδιόκτητα σκάφη της.

Σήμερα εμπορεύεται και επεξεργάζεται τα αλιεύματα περίπου 100 αλιευτικών σκαφών και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί ανέρχεται στα 70 με 100 άτομα.

Είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες αλιευμάτων στην Ελλάδα, με αντιπροσωπείες και υποκαταστήματα σε Ισπανία και Αθήνα. Οι κτηριακές της εγκαταστάσεις καλύπτουν 5000 τ.μ. σε μία έκταση των 20000 τ.μ. και βρίσκονται στο 2ο χλμ. Κεραμωτής Καβάλας, πολύ κοντά στο λιμάνι όπου τα προϊόντα επεξεργάζονται, συσκευάζονται και καταψύχονται άμεσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.


';