Η καβαλιώτικη ποτοποιία Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε. προήλθε από μετατροπή της από το 1969 προϋφιστάμενης εταιρείας με την επωνυμία Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Ε.Π.Ε.

Τα 18 ιδρυτικά μέλη της ήταν στην πλειοψηφία τους γόνοι προσφυγικών οικογενειών ποτοποιών του 1922, οι οποίοι ένωσαν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις οικονομικές δυνάμεις τους, ώστε να δημιουργήσουν μία επιχείρηση με προοπτική και μέλλον. Η ΕΝΠΟΚΑ Α.Ε. κατάφερε να διατηρήσει μέσα στις 4 δεκαετίες της ύπαρξής της αμιγώς ελληνικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (2.500 τ.μ. στεγασμένα) στην περιοχή Περιγιάλι της πόλης Καβάλας.


';