ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INVEST E.E.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Σχεδιασμός, Υποβολή και Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο.
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Επενδυτικών Προτάσεων για Υπαγωγή σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΕΟΜΜΕΧ, Leader, ΟΠΑΑΧ κ.α.).
 • Στήριξη, Καθοδήγηση και Διαχείριση υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων, βάσει των προδιαγραφών των Επενδυτικών Προγραμμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση τους.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans).
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
 • Κλαδικές Έρευνες και Μελέτες Συνθηκών Αγοράς.
 • Μελέτες Επενδυτικών Ευκαιριών.Marketing Plans.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ MANAGMENT

 • Διαχείριση Υποχρεώσεων και Δανεισμού.
 • Μελέτες Μείωσης Κόστους.
 • Έρευνες Παραγωγικής Λειτουργίας και Διοίκησης (Production Auditing).
 • Κοστολόγηση.
 • Ενεργειακό Management και Auditing.
 • Ανασχεδιασμός λειτουργιών, benchmarking, μετρήσεις απόδοσης.

ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, ΕΛΟΤ).
 • Έκδοση Αδειών (Λειτουργίας, Οικοδομής, Περιβαλλοντικών Όρων κ.α.).
 • Μελέτες Δημοσίου Τομέα.

Meet INVEST E.E.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ PORTFOLIO

Imaret Boutique Hotel

Imaret Boutique Hotel

Royal Paradise 5* Beach Resort & Spa

Royal Paradise 5* Beach Resort & Spa

Αργυρίου A.E.

Αργυρίου A.E.

Egnatia Hotel 4*

Egnatia Hotel 4*

Ένωση Ποτοποιών Καβάλας

Ένωση Ποτοποιών Καβάλας

Batis Multiplex

Batis Multiplex

Mac Pac S.A.

Mac Pac S.A.

Tosca Beach

Tosca Beach

Μονάδα Αιμοκάθαρσης ΑΚΕΣΙΟΣ

Μονάδα Αιμοκάθαρσης ΑΚΕΣΙΟΣ

PS ABEE Μπαλόγλου

PS ABEE Μπαλόγλου

Παρ. Σεϊτανίδης Α.Ε.

Παρ. Σεϊτανίδης Α.Ε.

Φούρνοι Ζυμωτό

Φούρνοι Ζυμωτό

Αφεντούλης Α.Ε

Αφεντούλης Α.Ε

Prepac Α.Ε.Β.Ε

Prepac Α.Ε.Β.Ε

Sentido 4* Thassos Imperial

Sentido 4* Thassos Imperial

O καλύτερος σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για επιβίωση και ευημερία - INVEST E.E.

INVEST E.E.

Η Εταιρεία INVEST E.E. δραστηριοποιείται στην παροχή όλου του φάσματος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

 

ΧΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομόνοιας 70 και Π. Μελά 20, 65302, Καβάλα

Τηλ. 2510 620329 Fax 2510 620374

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.